Hosting

Přihlášení

Nastavení schránky

Nastavení schránky

Pro nastavení schránky přejděte na adresu https://www.jmenovasidomeny.cz:8443
Jako přihlašovací údaje použijte:
Jméno : vasemail@jmenovasidomeny.cz
Heslo : vaše heslo k emailové schránce.

 

Přihlášení

Nastavení pošty:

Předvolby
Permissions
Poštovní schránka
Přesměrovat
Poštovní skupina
Skupiny
Automatické odpovědi
Spam filter
WebMail

Nastavení pošty
Předvolby:
Zde je možné změnit heslo k poštovní schránce a nastavit možnosti zobrazení v ovládacích panelech.
Změna hesla
Permissions:
Zde je možné zobrazit jaká máte práva.
Oprávnění
Poštovní schránka:
Zde je možné vypnout mailbox - například při přesměrování.
Poštovní schránka
Přesměrovat:
Zde je možné zadat přesměrování na jinou emailovou adresu.
Přesměrování
Poštovní skupina:
Zde je možné přidávat členy poštovní skupiny.

Skupiny:
Zde je možné pracovat s poštovními skupinami domény.

Automatické odpovědi:
Zde je možné konfigurovat automatické odpovědi na příchozí emaily.
Automatické odpovědi
Spam filter:
Zde je možné zapnout nebo vypnout spamový filtr.
Nastavit "score" nezbytné k označení zprávy jako spam. Čím nižší číslo, tím bude nastavení přísnější, ale zároveň je možné, že bude jako spam označena i zpráva, která není spamem. Nastavit jak bude v předmětu zprávy označena zpráva vyhodnocená jako nevyžádaná. Pokud zaškrtnete volbu "Delete spam mail when it comes to mailbox" budou zprávy vyhodnocené jako spam ihned smazány.
Nastavení antispamu
Black List je seznam adres ze kterých není přijmut žádný email, resp.. všechny emaily přijaté z těchto adres jsou vyhodnoceny jako spam. Zde se dají jednotlivé adresy vypínat, zapínat a přidávat. Nastavení antispamu

Přidávaní a odebírání adres do Black Listu i White Listu je možné buď ze souboru (From file)  nebo přímo zadávat do editačního pole (From list).
Adresy se oddělují, novým řádkem, prázdným znakem, tabulátorem, čárkou nebo středníkem. Znaky za @ musí být ASCII. Adresy mohou používat zástupné znaky "*" a "?". ("*" nahrazuje ibovolný počet znaků, "?" nahrazuje jeden znak) Příklad: *@domain.org nebo user?@*.com

Nastavení antispamu
White List je seznam adres ze kterých jsou přijmuty všechny emaily, resp.. všechny emaily přijaté z těchto adres jsou vyhodnoceny jako nezávadné. Zde se dají jednotlivé adresy vypínat, zapínat a přidávat Nastavení antispamu
Trainig:
Zde je možné nastavit které emaily považujeme za spam a naopak které, nesjou spamem. Tím korigujeme slovník podle kterého je vypočítáváno score emailu. Pokud budete pravidelně používat tuto funkci, Můžete časem zajistit prakticky 100% účinnost spamfiltru. Pro využití této funkce ovšem nesmíte emaily vymazávat okamžitě po jejich stažení na klienta.
Nastavení antispamu
WebMail:
Zde je možné přejít k webovému rozhraní emailu. Což je jinak možné i na adrese https://webmail.vasedomena.cz
Nastavení antispamu