Hosting

Přihlášení

Podnikový informační systém ESO9

Nejaktuálnější informace o IS Eso9 nyní nalezneznete na adrese www.eso9admin.cz.

Nabízíme ucelená řešení informačního systému pro plynulý chod Vaší firmy založený na produktech Eso 9 Intranet. ESO 9 je Informační systém určený pro menší a střední společnosti a díky své univerzalitě je schopný řešit všechny oblasti činností, které firma provádí a jejichž průběh potřebuje automatizovat a zefektivnit.

Plně pokrývá tyto oblasti:

 • Účetnictví a Finance
 • Manažerské výstupy
 • Majetek
 • Obchod a Logistika
 • Plánování
 • Mzdy
 • Personalistika
 • Interní evidence
 • e-business
 • Kasa off line
 • Controlling

Tyto standardně řešené oblasti v Esu 9 lze prakticky neomezeně rozšiřovat o nejrůznější další okruhy činností přesně dle přání a potřeb zákazníka.

Naše firma má již například vyvinuté a v praxi ověřené následující moduly:

 • Úkoly
 • Výstupy v PDF v tiskové kvalitě
 • EDI - Elektronická výměna dokumentu
 • Zpracování a uchovávání faxů v rámci firemního systému
 • Zpracování dokumentů
 • Snadné výstupy do elektronických formulářů .xls požadovaných obchodními partnery
 • Spolupráce se standardními prodejními kasami EURO 2000
 • Odesílání a práce s SMS
 • Oblíbené položky uživatele

Eso 9, jak již bylo řečeno, je velmi přizpůsobivý systém vašim potřebám a to nejen způsobem implementace, ale i možnostmi výběru při nákupu. Pro menší firmy je možno použít Eso 9 Start - z hlediska rozvoje funkčnosti nad rámec standardní podoby relativně uzavřený produkt. Na druhé straně jej jeho pořizovací cena velmi přibližuje malým a dynamickým společnostem, pro které je charakteristická schopnost standardizovat firemní procesy podle univerzálního modelu. Pro společnosti větší nebo firmy s nadstandardními požadavky je určeno Eso 9 Profi, které je implementováno přesně dle Vašich potřeb. Eso 9 Profi může používat nejen například pětičlenný tým, který pracuje v oblasti které běžně systémy nepokrývají, ale běžně funguje i pro desítky současně pracujících v různých lokalitách a plně pokrývá potřeby každého z nich. Téměř veškeré činnosti kterými se mohou společnosti zabývat je možné zpracovat v rámci implementace Eso 9 Profi.

Bližší informace o systémech Eso 9 lze najít na stránkách výrobce, jehož jsme Business partnerem a certifikovaným implementátorem.

Stručný popis námi řešených modulů

Úkoly
Zadávání, zpracování a kontrola úkolů v rámci firmy. Evidence úkolu podle osob či skupin osob. Přiřazení úkolů k dokladu (objednávka, faktura, výdejka apod.), automatická tvorba úkolu při vzniku dokladu nebo podle časového plánu. Přehledy plnění úkolů.

Výstupy v PDF v tiskové kvalitě
Výstupy v podobě katalogů, letáků, nabídek apod. v grafické podobě, která téměř nemá žádná omezení a má výrazně větší možnosti nežli běžné výstupy. Takto vytvořené dokumenty lze použít bez dalších úprav jako předlohu pro ofsetový tisk.

EDI - Elektronická výměna dokumentu
Spolupráce sa systémem ORION firmy CCV

Zpracování a uchovávání faxů v rámci firemního systému
Příjem faxu do systému, případné automatické přidělení odpovědné osobě podle odesílatele, přiřazení faxu k dokladu či jeho začlenění do posloupnosti dokladů.

Zpracování dokumentů
Možnost ukládání dokumentů (např. návody, smlouvy, obrázky) v rámci systému a jejich přirazení k dokladům.

Snadné výstupy do elektronických formulářů .xls požadovaných obchodními partnery
Jistě i vy občas musíte vyplnit nějaký dokument požadovaný obchodním partnerem, úřadem či pouze v rámci vnitropodnikové komunikace. Pokud data vyplňovaná do těchto připravených dokumentů jsou obsahem firemního systému, nebo se z nich dá k požadovaným informacím dospět, lze tyto dokumenty snadno plnit přímo ze systému.

Spolupráce se standardními prodejními kasami EURO 2000
Možnost využívat standardních pokladních systémů v maloobchodu. Pracovník prodeje tedy pracuje pouze se standardní pokladnou, která od něj nevyžaduje žádné nadstandardní znalosti. Nadstavba používá offline spojení se systémem pro naplnění pokladny daty a vyčtení prodejů, pokladna může být až několik týdnů (podle objemu prodejů) bez spojení s podnikovým systémem.

Odesílání a práce s SMS
Odesílání a přijímání SMS správ v rámci podnikového systému. SMS správy lze odesílat ručně nebo i automaticky v závislosti na téměř jakékoliv činnosti, tedy například daní zaměstnanci mohou dostat SMS zprávu při tvorbě nového úkolu, či jiného dokladu, obchodní partner může být upozorněn při vyexpedování zboží, obchodní zástupce může přebírat informace z podnikového systému pouze za pomoci mobilního telefonu apod.. Tento systém lze navíc využít i k SMS soutěžím pro vaše zákazníky.

Oblíbené položky uživatele
Uzpůsobení rozhraní systému individuelním potřebám vašich pracovníků, kdy mají možnost si sami jednoduše přizpůsobit vzhled dle vlastního uvážení k zefektivnění své práce. Případně je zde možnost kopírování již vytvořených profilů dalším pracovníkům.