Hosting

Přihlášení

Mára: Pokud se umělá inteligence stane hrozbou, možná ji budeme muset vypnout

Svět techniky - Pá, 08/18/2023 - 11:00
Je umělá inteligence hrozbou, nebo naopak obrovskou příležitostí pro lidstvo? Nahradí manuální práci, nebo spíš zastane lidskou kreativitu? Kde všude už umělá inteligence člověka skutečně nahradila? A může jednou AI zničit svět? Na všechny tyto otázky se v Rozstřelu pokusil odpovědět technologický optimista a influencer Petr Mára.

Letní putování s Technetem: Na místě polního letiště je dnes jezero

Svět techniky - Pá, 08/18/2023 - 00:00
V dalším putování po polních letištích všeobecné mobilizace 1938 ještě zůstaneme na Moravě a zaměříme se na dvě pozoruhodná místa. Ani jedno z nich nedává tušit, že by kdysi mělo cosi společného s létáním a obě rozhodně stojí za letní výlet, i když je od sebe tentokrát dělí notný kus Moravy.

OBRAZEM: Proudový Me 262 by chtěl každý. Jeden neváhal a pustil se do díla

Svět techniky - Čt, 08/17/2023 - 00:00
Nesl jméno vlaštovky, ale stal se spíš žralokem. Mluvíme o německém proudovém letounu Messerschmitt Me 262 „Schwalbe“. V novodobé historii vyrobili ve Spojených státech pět povedených replik tohoto ikonického stroje. A právě těmto replikám je věnována následující galerie.

Omyly, fikce a legendy. Časté IT nepravdy

Svět techniky - Čt, 08/17/2023 - 00:00
Opravdu nejste pro zločince cílem? Myslíte si, že se macOS viry netýkají? Nabyla umělá inteligence vědomí? Nahrávají hlasoví asistenti vše a automaticky to posílají na internet? Představuje veřejná wi-fi nebezpečí? A mají se počítače opravdu pravidelně vypínat? Mýty, které uvádíme na pravou míru.

Akce kulový blesk aneb gov.cz žije

Svět internetu - St, 08/16/2023 - 18:58

Ve středu 16. srpna 2023 vláda schválila materiál s návrhem „Harmonogram migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu .gov.cz“, který stanovuje jízdní řád pro velké úřady k přechodu na doménu gov.cz. Tato migrace má zvýšit kybernetickou bezpečnost uživatelů služeb českého e-governmentu, zvýšit uživatelskou přívětivost, důvěryhodnost a jednotnou prezentaci webových stránek státu a e-mailových domén úředníků.

Stát má zaregistrované jméno domény gov.cz již od roku 2001. A jak to tak bývá, snahy o zavedení jednotné domény a pořádku v e-governmentním doménovém prostoru připomínají pohyb po sinusoidě – jednou jsi nahoře, jednou dole. V červenci 2002 vydal Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS), ano, opravdu něco takového kdysi existovalo, Standard pro tvorbu doménových jmen ve veřejné správě. Nicméně 1. ledna 2003 vzniklo Ministerstvo informatiky, ÚVIS byl zrušen a s ním i jeho standard týkající se doménových jmen. Samotná doména gov.cz, kterou mělo v té době v držení Ministerstvo informatiky, byla využívaná pro potřeby portálu veřejné správy, což v té době byla taková lepší nástěnka s výběrovými informacemi z některých věstníků, zákonů a přehledu životních situací. Ale na konci ledna 2006 („už“ tři roky po založení ministerstva a 18 měsíců před jeho zrušením) vydalo Ministerstvo informatiky „Metodický pokyn pro tvorbu a přidělování doménových jmen třetí úrovně v doméně gov.cz„. Metodický pokyn měl doporučující charakter, Ministerstvo informatiky mělo svou existenci zpečetěnou a úřadů, které „naskočily“ na doménu gov.cz, bylo pomálu.

A po 22 letech od registrace gov.cz tu máme snad už poslední pokus o znovuoživení domény gov.cz. Harmonogram počítá s přechodem v období od podzimu 2023 do konce roku 2024 s výjimkou Ministerstva práce a sociálních věcí, které si vyzískalo odklad do poloviny roku 2025. Již splněno mají DIA, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřad průmyslového vlastnictví.

Obrázek č. 1: Harmonogram migrace webových domén

Harmonogram obsahuje i termíny migrace e-mailových domén a připravenost na vyřizování žádostí o domény třetího řádu pod doménou gov.cz.

Obrázek č. 2: Harmonogram migrace e-mailových domén

Samotný harmonogram je předkládán společně s přílohou, která upravuje procesní, sémiotická, bezpečnostní a provozní pravidla pro státní doménu .gov.cz. Ta jsou závazná vůči adresátům usnesení, kterými jsou ministerstva a ústřední orgány státní správy, nicméně, jak autoři uvádí, „silně doporučují“ i ostatním orgánům moci výkonné a soudní se pravidly řídit. Jako odstrašující případ uvádí praxi soudů a státních zastupitelství, kdy k aktuálně používaným doménovým názvům v jejich e-mailových adresách sahají některé e-mailové adresy až do čtvrtého nebo pátého řádu, což je v rozporu s právě vládou schválenými pravidly.

Stávající domény budou přesměrovány na nové domény (například Ministerstvo obrany se z army.cz a mod.gov.cz přestěhuje na mo.gov.cz) s tím, že původní domény budou udržovány při životě do roku 2030.

Migrace se nebude týkat současných „tzv. microsites“ (pro budoucí to již neplatí), zanedbaných a nefunkčních jmen domén, případně těch, které mají pouze regionální význam. Nicméně dobrovolnosti se meze klást nebudou. Z migrace jsou také vyjmuty tzv. „vnitřní domény“, které neslouží k poskytování webových služeb koncovým klientům veřejné správy.

V doprovodném usnesení vláda uložila, kromě povinnosti provést migraci podle harmonogramu a v souladu s pravidly, ministrům a dalším vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, dále povinnost pro ministra vnitra a ředitele Digitální a informační agentury („DIA“) společně s místopředsedou vlády pro digitalizaci vytvořit podmínky pro migraci. Místopředseda vlády pro digitalizaci si také odnáší úkol předložit vládě zprávu o plnění harmonogramu migrace a to do 1. dubna 2025. Do téhož data má ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s ředitelem Digitální a informační agentury a ministrem vnitra provést audit plnění bezpečnostních a provozních pravidel domény gov.cz. Věřím, že dopadne lépe než stávající fungování serverů justice.cz.

Obrázek č. 3: Občasná úvodní stránka vítající návštěvníka webu justice.cz

Migrace na doménu gov.cz nevyřeší všechny problémy českého e-governmentu ani nevyřeší kybernetickou bezpečnost české státní správy na věčné časy. Nicméně měla proběhnout už dávno. Pevně věřím, že její realizace odstraní pochyby, které některé úřady na začátku diskuze o migraci měly. A za pozitivní považuji už to, že celý proces donutí úřady udělat si pořádek v jménech domén, které používají, nebo které používaly a už na to zapomněly. Protože nepopíratelným faktem je, že stát v současné době neví, jaká jména domén vlastní a používá, resp. vlastní a nepoužívá, případně nevlastní a používá.

Kategorie:

Fort Jefferson je obří americká pevnost, která měla mít 450 děl

Svět techniky - St, 08/16/2023 - 00:00
Třetí největší americká pevnost leží na malém floridském ostrůvku. Při její stavbě se použilo přes 16 milionů cihel a právě cihlovým zdivem je tato pevnost nápadná. Nikdy však nebyla podle původních plánů kompletně dokončena a ani se o ni nikdy nebojovalo.

Pohrajte si s YouTube, nechá vás hledat podle textu nebo najde komentáře

Svět techniky - St, 08/16/2023 - 00:00
Znáte tyhle vychytávky pro YouTube? Umí třeba vyhledávat ve videu prostřednictvím textu, který zjistí z komentářů, najde i všechny komenty, které jste zveřejnili. Hodit se může odkaz na čas ve streamu, odkdy jej chcete spustit. Vychutnat si můžete i zrychlené nebo zpomalené sledování nebo vytvořit vlastní animované GIFy z videí.