Hosting

Přihlášení

Jaká bude KSČ? Svou vizi sepsal před 100 lety Bohumír Šmeral

Svět techniky - So, 02/27/2021 - 10:21
Budoucí zakladatel KSČ Bohumír Šmeral naznačil před 100 lety koncepci zanedlouho založené partaje. Jeho důležitý text vydalo Rudé právo v neděli 27. února 1921.

Microsoft chce vrátit Windows 10 na výsluní, připravuje další vylepšení

Svět techniky - So, 02/27/2021 - 01:00
Aktualizace uživatelského rozhraní, vizuální omlazení, nové funkce, dynamický obsah a modernější operační systém. Toho bychom se měli dočkat v případě dalšího vylepšování operačního systému Windows 10.

Nadějná data. Stále přibývá dokladů toho, že vakcíny brání šíření viru

Svět techniky - Pá, 02/26/2021 - 01:00
Nadějné výsledky z posledních dní naznačují, že minimálně některé vakcíny proti viru SARS-CoV-2 výrazně zpomalují jeho přenos. Dalo se to očekávat, ovšem data zatím chyběla. Ani ta dosavadní nejsou zcela dokonalá.

Boeing, nebo Airbus? Rozdíly jsou obrovské pro piloty, ne pro cestující

Svět techniky - Pá, 02/26/2021 - 01:00
Stejně jako se fanoušci Sparty a Slavie neshodnou, který tým je lepší, v civilním letectví panuje značná neshoda v tom, zda jsou lepší letadla Boeingu, či Airbusu. Jak se liší z pohledu pilota, nám exkluzivně popsal letecký technik a pilot dopravních letadel Štěpán Kolomazník.

SpaceX už roky chytá části raket do sítí. Je to k něčemu?

Svět techniky - Pá, 02/26/2021 - 01:00
SpaceX už tři roky zachycuje „nosy“ svých nosičů do speciálních sítí. Splnila tato technologie očekávání?

Krátké vlny: Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou je ve finále

Svět internetu - Čt, 02/25/2021 - 09:49

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro jednání vlády finální verzi dokumentu s názvem „Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou“. Po měsících příprav a odborných diskuzích a vypořádání připomínek by po schválení vládou mělo Česko získat materiál, jehož existence je základní podmínkou podle návrhu evropské legislativy k fondům EU pro nové programovací období 2021-2027. Evropská komise se poučila z minulosti a pro čerpání finančních prostředků z EU fondů požaduje napřed plán, který má obsahovat analýzu stávajícího stavu, slabých míst i cíle podpory. Fair enough.

Definici sítě s velmi vysokou kapacitou („VHCN“) obsahuje už Evropský kodex pro elektronické komunikace, a tedy i návrh implementačního zákona o elektronických komunikacích, který v současné době stále čeká (od listopadu) na zahájení projednávání v Poslanecké sněmovně (na březnové schůzi má dobrou „pole position“, ale kovidová realita to může opět změnit).

Sít VHCN je definovaná jako „síť elektronických komunikací, která zcela sestává z optických prvků přinejmenším do rozvodného bodu v obslužném místě, nebo síť elektronických komunikací, která je schopna za obvyklých podmínek v době špičky dosahovat podobné výkonnosti, pokud jde o dostupnou šířku pásma pro downlink a uplink, odolnost, parametry související s chybovostí a latenci včetně kolísání těchto parametrů. Výkonnost sítě lze považovat za podobnou bez ohledu na to, zda se vnímání ze strany koncového uživatele liší kvůli odlišným vlastnostem vyplývajícím z podstaty média, kterým je síť nakonec spojena s koncovým bodem sítě.“

Bližší návod, co považovat za sítě VHCN vydalo Sdružení evropských regulátorů (BEREC) v Guidelines on Very High Capacity Networks. V případě pevných sítí má definice podle stanoviska BEREC odpovídat výkonu sítě, který je rovnocenný výkonu dosažitelnému optickou sítí až po patu budovy s více bytovými jednotkami. V případě bezdrátových sítí je místem obsluhy základová stanice. Pokyny BEREC se pak detailně věnují čtyřem kritériím, z nichž alespoň jedno musí síť splnit, aby byla považována za VHCN. Jedná se o tato kritéria:

a) jakákoli síť poskytující pevné připojení optickým vláknem zavedeným k vícebytové budově,

b) jakákoli síť poskytující bezdrátové připojení s optickým připojením k základnové stanici,

c) Jakákoli pevná síť, která poskytuje koncovému uživateli službu přístupu k internetu s těmito parametry

Downlink data rate ≥ 1000 Mbps Uplink data rate ≥ 200 Mbps IP packet error ratio (Y.1540) ≤ 0.05% IP packet loss ratio (Y.1540) ≤ 0.0025% Round-trip IP packet delay (RFC 2681) ≤ 10 ms IP packet delay variation (RFC 3393) ≤ 2 ms IP service availability (Y.1540) ≥ 99.9% per year

d) Jakákoli bezdrátová síť, která poskytuje koncovému uživateli službu přístupu k internetu s těmito parametry

Downlink data rate ≥ 150 Mbps Uplink data rate ≥ 50 Mbps IP packet error ratio (Y.1540) ≤ 0.01% IP packet loss ratio (Y.1540) ≤ 0.005% Round-trip IP packet delay (RFC 2681) ≤ 25 ms IP packet delay variation (RFC 3393) ≤ 6 ms IP service availability (Y.1540) ≥ 99.81% per year

Proč je definice důležitá? Protože národní plán uvádí, že pouze sítě VHCN jsou předmětem podpory a rozvoje podle tohoto plánu.

Na začátku dokument shrnuje, jak je na tom Česká republika v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu v mezinárodním srovnání (17. místo v DESI hodnocení v roce 2020) a představuje situaci v ČR postavenou na geografickém sběru dat prováděném ČTÚ v roce 2019.

Podle těchto dat počet aktivních přípojek (tj. počet přípojek, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu) za období 2015-2018 vykazuje trend postupného růstu.

Celkový počet aktivních přípojek, zdroj: MPO/ČTÚ

Zastoupení aktivních přípojek jednotlivých technologií se významně liší v závislosti na velikosti obce. V roce 2018 měla bezdrátová technologie v obcích pod 2 000 obyvatel větší než 50 % zastoupení. Tuto skutečnost vysvětluje MPO tak, že výstavba optických nebo jiných kabelových sítí elektronických komunikací v malých obcích je investičně nákladná (s extrémně dlouhou dobou návratnosti investovaných prostředků).

Zdroj: MPO

Národní plán si všímá i fenoménu neveřejných sítí, které dělí na
a) neveřejné sítě, které jsou součástí kritické infrastruktury,
b) neveřejné sítě veřejné správy, včetně národní infrastruktury pro vědu, výzkum a vzdělávání,
c) ostatních neveřejných sítí veskrze soukromého charakteru.

Ministerstvo průmyslu a obchodu poměrně odvážně stanovuje pravidla vztahu mezi veřejnými a neveřejnými sítěmi právě s ohledem na využívání veřejných zdrojů pro financování výstavby neveřejných sítí.

Principy těchto vztahů mají být:

 1. Investice z veřejných zdrojů do neveřejných sítí nesmí ohrozit existenci soukromých investic v dané lokalitě. Tyto neveřejné sítě vystavěné z veřejných zdrojů by neměly duplikovat již vybudovanou technickou infrastrukturu veřejných sítí, pokud tato potřeba nevyplývá např. z právní úpravy.
 2. Pro realizaci datových služeb (a to i neveřejných) by měla být, pokud vyhovuje danému účelu, využita kapacita již vybudovaných veřejných sítí tam, kde to nevylučuje např. právní úprava.
  Minimální doba udržitelnosti neveřejných sítí vybudovaných z veřejných zdrojů by měla být alespoň 15 let.
 3. Prostřednictvím neveřejných sítí postavených z veřejných prostředků by se neměly poskytovat bezplatně nebo za úhradu veřejné služby pro třetí osoby, tj. pro obyvatelstvo nebo podnikatelské subjekty.
 4. Před zahájením budování neveřejných sítí z veřejných prostředků je žádoucí, aby relevantní orgány státní správy nebo územní samosprávy rozpracovaly strategii výstavby, provozu a regulace neveřejných sítí, kterou zveřejní.
 5. Tyto poměrně odvážné principy doplňuje bohužel už nesměle šeptaným přáním, že by „bylo vhodné zpracovat národní koncepční záměr rozvoje neveřejných sítí“, bohužel už bez určení adresáta tohoto úkolu.

MPO také zvažuje přínos infrastruktury neveřejných sítích pro výstavbu sítí veřejných. Podle zpracovatele se jeví jako nezbytné, aby státní instituce, osoby hospodařící s majetkem státu nebo územní samosprávy zveřejňovaly informace a nabízely vhodnou fyzickou infrastrukturu ke sdílení nebo jinému užití za účelem usnadnění zavádění veřejných komunikačních sítí pro poskytování veřejných služeb elektronických komunikací. Ačkoliv to dává smysl, zůstává to bohužel jako bezzubé konstatování. Ale chápu, že silnější závazek by neprošel.

Plán v další části obsahuje analýzu poptávky, zejména hlavních socioekonomických aktérů. Poptávka institucí veřejné správy obsahuje diplomaticky řečeno nevyvážené potřeby (viz následující tabulka). Zatímco Ministerstvo vnitra má potřeby zkvalitnit bezpečnost a zlepšit kvalitu online video přenosů (budou na ulicích 4K kamerové systémy?), Ministerstvo zdravotnictví z obavy z kybernetických útoků nevyčíslovává své potřeby v rámci konektivity, ale pečlivě odkazuje na výběr projektů v rámci Digitálního Česka. Spokojené s připojením je Ministerstvo dopravy, SŽDC i ŘSD. Ministerstvo pro místní rozvoj by rádo zlepšení stávajících systémů Czech point, Kritického informačního systému i Monitorovacího systému rozvoje služeb v Centrech regionálního rozvoje (taky jsem nevěděl, že něco takového existuje). Na konektivitu si stěžuje Ministerstvo kultury. A zvláštní kapitolou je kolonka Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se zdá, že se ajťáci na vyplnění tabulky vykašlali. Prostě MPSV nemá informace o budoucích službách, nezná požadavky na nové služby v budoucnu. Well done.

Přehled poptávky po službě připojení k internetu veřejných institucí včetně výhledu potřeb do budoucna, zdroj: MPO

Z tabulky MPO dále vyplývá, že tři úřady nemají žádné připojení k internetu. Máte nějaký tip, které úřady by to mohly být?

Následující tabulka uvádí stav připojení základních, středních a vyšších odborných škol podle dat Českého telekomunikačního úřadu. 153 škol má být bez internetu. Pokud je to pravda, přijde mi to jako děsivé číslo. Na jedné straně mluvíme o tom, že právo na internet je téměř základní lidské právo, na druhé straně zřizovatelé nejsou schopni zajistit připojení k internetu pro 153 škol. V roce 2019. Proč? Nežijeme někde za Uralem. Pokud mají být důvodem bariéry ve výstavbě sítí v odlehlých oblastech, tak tu Elon Musk se svým Starlinkem bude slavit úspěch.

Zdroj: MP

Kapitola pět národního plánu obsahuje strategické cíle a priority státu pro rozvoj sítí VHCN. Je jich celkem deset. Ministerstvo průmyslu a obchodu je na sebe přísné a stanovuje si ambiciózní cíle jako například:

 • vytvářet vhodné podmínky pro:
  – zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu pomocí sítě VHCN ve venkovských a městských oblastech (minimálně 100 Mbit/s pro domácnosti, až 1 Gbit/s pro socioekonomické partnery),
  – zajištění výstavby neveřejných sítí budovaných ve veřejném zájmu,
  – zajištění připojení obcí přípojnými, případně i distribučními sítěmi na úrovni jednotlivých obcí,
  – zajištění optimálního rozvoje sítí 5G ve všech městských i venkovských oblastech a v hlavních dopravních koridorech,
  – pokrytí železničních koridorů včetně tunelů mobilním signálem;
 • hledat způsob řešení pokrytí provozních nákladů zejména socioekonomických aktérů.

Kapitola šest řeší, kdo to zaplatí. Odhadovaná celková suma investic nezbytných pro dosažení deklarovaných cílů pokrytí domácností sítěmi VHCN je přibližně 97 mld. Kč, a to bez zahrnutí již vynaložených soukromých investic s tím, že odhadová investiční mezera je vyčíslena na 15,3 mld. Kč. V případě 75 % míry podpory z veřejných zdrojů to vychází na dotační podporu ve výši cca 11,5 mld. Kč. Naštěstí tu máme Evropskou unii a ta na nějakou miliardu nekouká, jen je potřeba najít ten správný hrníček. Pro základní orientaci nám může posloužit tabulka s legendou z národního plánu.

Modelové využití fondů EU pro financování jednotlivých podporovaných aktivit, zdroj MPO

Některé finanční nástroje je možné použít jen v některých regionech, nebo se liší maximální míra spolufinancování. Kromě financí by dalšími opatřeními mělo být naplnění akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který byl schválen v roce 2019, nicméně národní plán zdůrazňuje a tlačí 2 opatření:
a) využití nově zřizovaných nebo významně renovovaných liniových staveb pro výstavbu sítí elektronických komunikací;
b) zásadní snížení výše úplaty za zřizování služebností pro umístění vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích státu a územních samospráv.

Nejsem si však jist, zda v dnešní době budou samosprávy ochotny k těmto krokům (když ochota chyběla v minulosti). Uvidíme.

Mezi dalšími opatření ministerstvo vypočítává zřízení Aliance pro rozvoj a implementaci sítí 5G v ČR, fungování Broadband Competence Office v České republice, fungování jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí a konečně spolupráci investorů a územních samospráv.

Realizaci projektů na podporu poptávky národní plán předpokládá téměř dva roky po úspěšné prenotifikaci schématu podpory u DG Competion. Opatření na straně nabídky (podpora výstavby) ve fázi schválení podaných projektů by mělo proběhnout do 29 měsíců od konce roku, ke kterému se vztahuje realizovaný sběr dat.
Je skvělé, že pro stát pracují lidi, kteří mají nějakou vizi a stát tak chce vůbec podpořit rozvoj sítí elektronických komunikací (pamatuji si dobu, kdy tomu tak nebylo), bohužel pokud si dokument přečtete v detailu, nezbavíte se dojmu, že trpí klasickou nemocí české státní správy – resortismem. A to je škoda.

The post Krátké vlny: Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou je ve finále first appeared on Blog zaměstnanců CZ.NIC.

Kategorie:

Gotthardská železnice: Jak se ze stezky pro muly stala nejkrásnější trať

Svět techniky - Čt, 02/25/2021 - 01:00
Cesta napříč Alpami přes sedlo svatého Gotharda je známá už stovky let. Je to nejpřímější cesta ze severu Evropy na jih do Itálie. Zdejší stezka však byla náročná a nebezpečná. Místy jen 1,5 metru široká cesta byla schůdná pouze pro lidi a zvířata. Nyní je tato oblast místem, kudy se prohánějí rychlíky.

Zabrání vyplavení, ušetří energii a vaše prsty. I to umí chytrý dům

Svět techniky - Čt, 02/25/2021 - 01:00
Moc drahé, moc složité? Na takzvané „chytré domy“ mnozí pohlížejí jako na vychytávky pro bohaté hračičky. Přitom vhodně vybrané prvky mohou zabránit drahým nehodám, uspořit energie a zvýšit komfort i ve starším bytě či domku. Jak jeden takový systém funguje, jsme se vypravili zjistit do českého vývojového centra Eatonu.

ANALÝZA: Lidé nejsou méně ukáznění. Proč rostou počty případů a co dál

Svět techniky - St, 02/24/2021 - 01:00
Ze současné situace neexistuje žádné jednoduché a levné východisko. Ale jedna cesta nabízí naději na relativně rychlé zlepšení situace v řádu několika týdnů, píše skupina odborníků z českých akademických a výzkumných institucí.

Týrání hladem i mrazem. Dozorci v uranových táborech neměli slitování

Svět techniky - St, 02/24/2021 - 01:00
Od instalace nejtvrdší stalinistické represe v uranových táborech na Jáchymovsku uplyne s touto zimou 70 let. V čem spočívala zákeřnost těchto trestaneckých táborů? Výzkumem dobových archiválií a kritickou analýzou pamětnických vzpomínek docházejí badatelé k závěrům, které dosavadní mediální obraz jáchymovských lágrů v mnoha směrech zpřesňují.

Britská varianta koronaviru v únoru v ČR převládla, naznačuje analýza

Svět techniky - Út, 02/23/2021 - 15:39
Stalo se přesně to, co epidemiologové odhadovali. V Česku během minulých dvou měsíců převládla linie nového koronaviru B.1.1.7. známá jako britská varianta, která je víc „fit“ než většina starších variant.

No sláva! Spotify HiFi nabídne kvalitu i pro náročnější posluchače

Svět techniky - Út, 02/23/2021 - 12:24
Spotify představilo novinky pro letošní rok. Rozšíří se na další trhy, přinese zajímavé nové podcasty a především konečně nabídne vyšší zvukovou kvalitu pro náročnější posluchače.

Otevřel se padák a sonda dosedla. NASA zveřejnila záběry přistání na Marsu

Svět techniky - Út, 02/23/2021 - 09:17
NASA zveřejnila tříminutový videozáznam čtvrtečního přistání robotické sondy Perseverance na povrchu Marsu. Jde o první záběry pořízené z měkkého přistání na rudé planetě. Agentura se rovněž pochlubila prvním zvukovým záznamem z povrchu Marsu.

Učiňte Google účet nedobytným, třeba i díky ověřování smartphonem

Svět techniky - Út, 02/23/2021 - 01:00
Silné heslo by mělo být pro přístup do jakéhokoliv důležitého účtu základem. Zvýšit zabezpečení u Google účtu lze aktivací dvoufázového ověřování, nejlepší je využít smartphone či jiný hardwarový token.

Sahá se do rezerv. Kolik volných lůžek zbývá na českých JIPkách?

Svět techniky - Po, 02/22/2021 - 19:00
Údaje z českých nemocnic ukazují, že problém s nedostatkem lůžek intenzivní péče je nejhorší za celou dobu pandemie. Standardní kapacita je z celorepublikového hlediska zcela zaplněna, v tuto chvíli už se sahá do rezerv vytvořených na podzim.

Vzpoura hladových. Slovenskými Krompachy otřásaly před 100 lety protesty

Svět techniky - Po, 02/22/2021 - 10:28
Slovenské město Krompachy vstoupilo do československých dějin 21. února 1921. Tehdy se tam vzbouřili dělníci železáren kvůli sníženému přídělu potravin. Incident nepřežilo 6 lidí.

Česko bude raketová velmoc. Ale jen v tom špatném smyslu

Svět techniky - Po, 02/22/2021 - 01:00
Česká armáda se chystá na nákup nové generace protiletadlových raketových systémů. Ale je poněkud nepochopitelné, že si vybrala systém, který do budoucna zásobovačům s velkou pravděpodobností jen přidělá starosti.

STO OBJEVŮ: Geniální Ressel zavedl lodní šroub do praxe. Uznání nepřišlo

Svět techniky - Po, 02/22/2021 - 01:00
Změnil lodní dopravu, ulehčil spojení Evropy s dalšími kontinenty. Český rodák Josef Ressel zpopularizoval lodní šroub, uznání se však nedočkal. Seriál o nejvýznamnějších lidských objevech vydával Magazín Víkend.

Autor legendárního Krtečka se narodil před 100 lety

Svět techniky - Ne, 02/21/2021 - 23:03
21. února 1921 se narodil český výtvarník a režisér animovaných filmů pro děti, autor slavného Krtečka Zdeněk Miler.

Všechny devětatřicítky. Výlet u příležitosti významného kontraktu

Svět techniky - Ne, 02/21/2021 - 01:00
U příležitosti čerstvé vietnamské objednávky na nový cvičný letoun československé konstrukce L-39NG si obrazem a filmem připomeňme slávu původního Albatrosu stejného typového čísla. Ta sláva stále nevyhasla, stejně jeho motor, vždyť stovky těchto letadel jsou stále v aktivní službě.