Hosting

Přihlášení

Uvidíme v budoucnu na obloze druhý Měsíc? Příčinou může být neobvyklá hvězda

Svět techniky - St, 04/17/2024 - 00:00
Velmi neobvyklá hvězda éta Carinae v 19. století náhle zjasnila a stala se druhou nejjasnější hvězdou noční oblohy. Pak svou jasnost postupně ztrácela, ale v budoucnu se očekává, že exploduje jako supernova a bude ještě výrazně jasnější.

Musk chce přimět nové uživatele, aby za příspěvky na síť X platili

Svět techniky - Út, 04/16/2024 - 11:26
Pokud chcete být na sociální síti X aktivní, budete muset nejspíš platit. Tedy pokud budete noví uživatelé, nebo si nějaký nový účet zřídíte. Alespoň o tom spekuluje Elon Musk s tím, že tak chce omezit robotické účty.

Výstupy veřejného testu aukcí domén

Svět internetu - Út, 04/16/2024 - 10:04

V neděli skončil veřejný test aukcí domén, který jsme před týdnem spustili. Splnil většinu našich očekávání a já si zde dovolím shrnout hlavní výstupy. V prvé řadě musím poděkovat za účast všem aktivním dražitelům, kteří se spolu s námi veřejného testu účastnili. Celkem jich bylo více než šedesát a podařilo se tak docílit simulace reálného provozu. Náměty na vylepšení, které nám byly zaslány jsme si zařadili na seznam věcí k řešení, tedy moc děkujeme i za tuto konstruktivní zpětnou vazbu. Během testování hlavní funkce systému obstála, v průběhu testu jsme nenarazili na nic fatálního, co by samotný průběh aukcí narušilo. Většina hlášených nedostatků má svoje řešení v optimalizaci nebo opravách frontendu.

Velmi důležitým závěrem veřejného testu je fakt, že uživatelé bez problémů pochopili logiku procesu aukcí. Možná až na jednu výjimku a to jsou automatické příhozy, které umožňují šetřit dražiteli čas. Nastaví si svoje maximum (které je neveřejné) a nechá systém automaticky reagovat na příhozy jiných, až do úrovně zadaného maxima. Zde jsme objevili dva drobné nedostatky. Jednak bychom chtěli vylepšit zobrazování všech příhozů (tedy i těch automatických) v historii a za druhé musíme lépe popsat mezní situaci, kdy se další dražitelé svými příhozy dostanou k maximu průběžnému leadera aukce blíže než je minimální příhoz. V takovém případě totiž systém přihodí částku nižší než je minimální příhoz, v krajním případě i nulovou. (pokud další dražitel trefí svým příhozem přesně maximum průběžného leadera aukce). Dotazy směřovaly také ke lhůtám a časům, které jsou zasílány v notifikačních e-mailech. Část jich byla negativně ovlivněna tím, že jsme lhůty pro veřejný test zkrátili a notifikace tak úplně přesně neplnily svůj účel. Do e-mailů ale určitě doplníme přesné časy (tam, kde pouhý datum nedává smysl) a také budeme komunikovat nejzazší termín požadované akce (zaplacení, registrace) a ne počet dní, které zbývají.

Byť primárním cílem veřejného testu nebyla registrace vydražených domén, i toto jsme samozřejmě vyzkoušeli. Ukázalo se, že registrátoři (neprověřovali jsme všechny) zatím nepodporují rozšíření, které jsme přidali k příkazům check_domain a create_domain, resp. k jejich návratovým kódům a tím pádem není u nich registrace domény s přednostním právem možná. S registrátory ale aktivně komunikujeme a dle jejich reakce je zřejmé, že potřebné změny do svých systémů většina z nich včas zapracuje. Nabídli jsme jim také, že na naše stránky umístíme odkaz a/nebo návod, které výherce v aukci nasměrují na správné místo v systému registrátora, aby u nich mohl svoji výhru snadno uplatnit.

Další komentáře padaly k možnosti přihlášení. Vzhledem k osvědčenému přihlašování pomocí MojeID (případně EU eID) jsme opravdu neuvažovali jinou možnost, je zdarma dostupná pro občany i firmy z EU. Pro systém aukcí opravdu potřebujeme ověřené identity, v Doménovém prohlížeči navíc autentizace pomocí MojeID a EU eID již byla implementována, tak proč vymýšlet znovu kolo? Nespornou výhodou MojeID je, že u velké části registrátorů se s ním mohou přihlásit také a vzhledem k provázanosti s registrem domén mají uživatelé díky MojeID ihned k dispozici také identifikátor kontaktu, na který provedou registraci domény. Prostředky NIA nemůžeme použít z důvodu legislativního omezení. Jakmile toto omezení padne, což by se mohlo stát v rámci implementace NIS2, podporu dalších prostředků NIA bychom samozřejmě rádi zavedli. Možnost využití EU eID byla jedním z výsledků evropského projektu RegeID. Využití komerční služby BankID brání zejména nezanedbatelné finanční náklady, které by s jeho využitím byly spojeny. Informace k možnostem přihlášení určitě doplníme do Nejčastějších dotazů na webu aukcí domén a budou obsahovat i specifický návod, jak má postupovat držitel EU eID. Mimochodem i takový dražitel se ve veřejném testu objevil, stejně jako jedna ověřená právnická osoba. To je také jedna z výhod nasazení služby MojeID, je to jediný u nás dostupný systém, který nabízí využitelnou ověřenou identitu právě i právnické osobě.

Možná proto, že jsme při běhu veřejného testu nenarazili na výkonnostní problémy, nepadl na toto téma žádný dotaz. Zátěž, kterou generovali účastníci veřejného testu však byla jen zlomkem té, co jsme změřili jako limitní při výkonnostních testech systému před jeho spuštěním. Právě díky výstupům z performance testů jsme nastavili limit 10 požadavků za sekundu pro jednoho uživatele. Tento limit je na hony vzdálený tomu, co běžný uživatel zvládne vygenerovat a odolnost infrastruktury aukcí toto opatření výrazně zvýší. Systém by tam měl bez problémů obsloužit řádově stovky dražitelů (myslíme si, že jich reálně spíše budou malé desítky) nad stovkami domén v aukci (reálně se do aukcí dostane 200 až 300 domén denně). A když jsem u těch čísel, ptali jste se, o kolik domén nebo jak často probíhají doménové souboje. Realita je taková, že o více než 10 procent domén nějaká forma souboje probíhá. Například data za třetí kvartál 2023 říkají, že do jedné minuty po smazání se zaregistrovalo půl procenta domén, do pěti minut více než tři procenta a do jednoho dne něco přes devět procent domén. S tím, že úspěšnost opakovaných registrací domén se mezi jednotlivými zájemci velmi lišila a více než dvě třetiny takových registrací končily v rukou jen několika málo držitelů. A právě toto nerovnoměrné rozložení bylo také hlavním důvodem, který vedl k úvahám o zavedení aukcí. Věříme, že právě díky aukcím budeme moct změnit i systém volných requestů registrátorů, ale s tím chceme počkat až potom, co aukce domén začnou fungovat v produkci.

Protože ve veřejném testu zcela chyběly obrazovky, které by zobrazovaly anonymizované výsledky aukcí (ano, v produkci budou), nabízím zde stručné shrnutí. Tím spíš, že vybrané finanční prostředky jsme slíbili z veřejného testu aukcí zaslat na dobročinné účely dle výběru výherců. V době vydání tohoto blogpostu ještě neuplynuly všechny lhůty na platby opakovaných kol, nicméně vězte, že se vybralo 32 537 Kč od čtrnácti různých dražitelů. To si myslím, vzhledem k tomu, že se dražilo 24 domén/předmětů, jasně vypovídá o tom, že došlo k daleko spravedlivějším rozdělení získaných domén/předmětů než je tomu dnes. Vybraná částka, stejně tak počet dražitelů, mě velmi mile překvapily.

Závěrem ještě několik úvah do blízké budoucnosti. Předpokládáme, že další rozvoj systému pro aukce domén bude významně ovlivněn jeho uživateli, s cílem přidávat případně funkce, které mohou uživatelům pomoci zlepšit uživatelský komfort. Nicméně v blízké době neuvažujeme zavést možnost vložit do aukce domény, které jsou někým aktuálně drženy. Systém by to technicky zvládl, ale tato změna by znamenala poměrně rozsáhlé změny v Pravidlech aukcí a registrací domén obecně a bylo by ji třeba nejdříve řádně promyslet. Na druhou stranu, některé novinky už máme těsně před realizací a tak se o nich krátce zmíním. Jde například o možnost nastavit si v předstihu maximum u domény, která se teprve do aukce připravuje nebo o možnost viditelného příhozu vyššího než je velikost příhozu minimálního. Dále určitě budeme z aukcí domén zveřejňovat statistiky a uvažujeme také o možnosti nechat si zasílat seznam domén, které půjdou do aukce e-mailem. Aktuálně probíhá ladění systému, plánujeme ještě jednu sadu výkonnostních a penetračních testů a proto budou zejména funkční části systému aukcí, které jsou zejména v Doménovém prohlížeči, pro veřejnost odstaveny.

Kategorie:

Dawesův plán na čas stabilizoval Německo, ale nástup Hitlera neodvrátil

Svět techniky - Út, 04/16/2024 - 00:05
Německá vláda přijala před 100 lety, v dubnu 1924, Dawesův plán. Byl to americký projekt na restrukturalizaci zbídačené německé ekonomiky, a to výměnou za méně přísné platby válečných reparací.

Copilot od Microsoftu nabízí zdarma mnoho schopností placeného ChatGPT

Svět techniky - Út, 04/16/2024 - 00:00
Byl to ChatGPT, který na konci roku 2022 začal psát revoluci na poli nástrojů generativní umělé inteligence dostupných široké veřejnosti. A právě na jeho jádru stojí i chatovací systém Copilot od Microsoftu. Dá se říci, že svým způsobem nabízí placené funkce ChatGPT zdarma.

OBRAZEM: Drážďanská MHD má i dvě lanovky. A blízko sebe, co by lanem dohodil

Svět techniky - Út, 04/16/2024 - 00:00
Kromě jiných zajímavých věcí najdeme v Drážďanech i dvě historické lanové dráhy, jednu pozemní a druhou visutou. Obě dráhy jsou situovány nedaleko sebe, v jedné městské čtvrti podezřelého jména Loschwitz.

Microsoft testuje zobrazování reklam na aplikace přímo ve Windows

Svět techniky - Po, 04/15/2024 - 19:05
Microsoft ve svém testovacím kanálu Windows určeném i pro veřejnost zkouší novou funkci, která má potenciál naštvat řadu uživatelů tohoto operačního systému. Nově by se totiž přímo ve Windows měly zobrazovat reklamy na aplikace.

Umělá inteligence od Googlu: pozná místo z fotky i udělá text čtivějším

Svět techniky - Po, 04/15/2024 - 00:00
Chatbot umělé inteligence Google Gemini (dříve Google Bard) nabízí nejen generování obsahu, ale i jeho úpravu na jeden klik do jiné podoby. Ovládat ho můžete i hlasem a zvládne rozlousknout i to, co se nachází na obrázcích. Případné výsledky můžete vkládat do e-mailu a dokumentů.

Skvělý filmový zvuk bez velké instalace. Test nejzajímavějších soundbarů

Svět techniky - Po, 04/15/2024 - 00:00
Položíte jej na polici před televizor, propojíte kabelem, zapojíte do zásuvky a během pár chvil se váš obývák naplní více či méně prostorovým zvukem. Některé se umějí samy zkalibrovat podle akustiky místnosti, všechny lze využít i pro poslech muziky z chytrých telefonů a některé vytvoří solidní bas i bez subwooferu.

OBRAZEM: Spitfire první světové války z Shuttleworth Collection stále létá

Svět techniky - Ne, 04/14/2024 - 00:00
Mezi nejcennější poklady slavné sbírky historických letadel Shuttleworth Collection patří dvojplošník S.E.5a, jeden z nejlepších stíhacích letounů první světové války. Přibližme si tento létající unikát prostřednictvím statického i dynamického obrazového materiálu.

Námořníci USA propašovali před 100 lety na palubu bitevní lodi prostitutku

Svět techniky - So, 04/13/2024 - 00:05
V dubnu 1924 zažilo americké námořnictvo obrovský skandál, který se dostal na titulní stránky tehdejších novin. Námořníci totiž propašovali na palubu bitevní lodi Arizona prostitutku.

Nejen Burian se pletl. Jeho sauropodní „potápěč“ by se utopil

Svět techniky - So, 04/13/2024 - 00:00
Burianův obraz dokončený v neklidné době druhé světové války je dnes již naprostou klasikou, která dávno překonala hranici vědecké rekonstrukce a přešla do sféry populární kultury. Jak se to však má se znázorněnou scénou z hlediska moderní paleontologie 21. století? Obstojí tento výtvarný skvost i více než osm desetiletí po svém vzniku?

Zachraňte Chandru! Vědci volají po záchraně důležité vesmírné observatoře

Svět techniky - Pá, 04/12/2024 - 13:30
Vesmírná sonda Chandra způsobila zásadní posun v chápání vesmíru. Díky svému unikátnímu poslání zkoumat elektromagnetické záření v dalekém kosmu přinesla jedny z nejpřevratnějších objevů současnosti. Avšak nemusí mít dlouhého trvání, jak naznačuje Bidenův návrh rozpočtu s plánovaným 40% škrtem.

Patnáct zbytečných obětí. Před 100 lety vybuchl důl Gabriela na Ostravsku

Svět techniky - Pá, 04/12/2024 - 00:05
Dvanáctý duben 1924 přinesl vážnou důlní katastrofu v Československu. Výbuch v dole Gabriela v ostravsko-karvinském revíru připravil o život 15 horníků.

Tyto obrázky určitě budete znát. Všechny ikonické tapety z Windows XP

Svět techniky - Pá, 04/12/2024 - 00:00
Jsou to fotografie či grafické motivy, které mnozí z nás vídali denně. Sada základních tapet pro populární operační systém Windows XP je ukázkou toho, jak vypadá správná počítačová nostalgie.

Messenger opravuje směšné nedostatky, a přidává nové funkce

Svět techniky - Čt, 04/11/2024 - 12:41
Společnost Meta oznámila nové funkce „kecálka“ Messenger. Při odesílání fotek přibude tlačítko „HD“, které umožní obrázek doručit v lepší kvalitě, než tomu bylo doposud. Zvedl se limit na velikost odesílaných souborů a videí a přibyla možnost sdílení celých fotoalb.

Krátké vlny: Bruselská kovářova kobyla a co čeká nový Europarlament

Svět internetu - Čt, 04/11/2024 - 08:20

Kovářova kobyla už opět chodí bosa. Současná Evropská komise, která v posledních 5 letech vydala tolik regulačních pravidel pro digitální svět jako nikdy předtím nyní dostala pokárání od Evropského inspektora ochrany údajů. Ten zjistil, že komise používáním služby Microsoft 365 porušila několik klíčových pravidel ochrany údajů, včetně pravidel týkajících se předávání osobních údajů mimo EU, resp. Evropský hospodářský prostor („EHP“). Evropský inspektor ochrany údajů se proto rozhodl nařídit Komisi (s účinností od 9. prosince 2024), aby pozastavila veškeré toky údajů vyplývající z používání služby Microsoft 365 společnosti Microsoft a jejím přidruženým společnostem a dílčím zpracovatelům nacházejícím se v zemích mimo EU, resp. EHP.  Seznam nápravných opatření, která musí Komise přijmout, aby zajistila soulad s GDPR, zahrnuje provedení mapování předávání údajů, které identifikuje předávání osobních údajů do třetích zemí, a zajištění souladu prostřednictvím smluvních ustanovení a technických opatření.

No škoda, že neexistuje nějaký Evropský inspektor pro kybernetickou bezpečnost, který by zkontroloval Evropskou komisi i po „kyberbezpečnostní stránce“. Mohl by jí poradit, aby si zapnula DNSSEC na svých serverech. Přitom doména „europa.eu“ DNSSEC zapnutý má. Kovářova kobyla…

Obr. 1: Výsledek testu (ne)funkčnosti DNSSEC na webu Evropské komise, FenixChecker ze dne 10. dubna 2024

Obr. 2: Výsledek testu (ne)funkčnosti DNSSEC na webu Evropské komise, Cloudflare Radar ze dne 10. dubna 2024

 

Na konci března zveřejnila agentura ENISA shrnutí své studie „Foresight Cybersecurity Threats for 2030„, která obsahuje hodnocení nových kyberbezpečnostních hrozeb předpokládaných do roku 2030. Pro ENISU zůstávají významné hrozby typu kompromitace dodavatelského řetězce závislostí na softwaru a pokročilé dezinformační kampaně. Hrozby typu „nedostatek kvalifikovaných pracovníků“, nebo „přeshraniční poskytovatelé služeb jako jediné místo selhání“ mají rostoucí tendenci. Jako nové hrozby se na seznamu agentury ENISA objevují „zneužití neopravených a zastaralých systému v rámci zahlceného mezisektorového ekosystému“ a „fyzický dopad přírodních/enviromentálních disrupcí na kritickou digitální infrastrukturu“. Do TOP 10 se také probojovala hrozba „ztráty soukromí a vzestup autoritářství postavené na digitálním sledování“.

Evropská komise také zveřejnila akt v přenesené pravomoci týkající se první fáze zavedení společného unijního systému hodnocení datových center. S tímto nařízením počítala směrnice o energetické účinnosti, která chce zlepšit energetickou účinnost ve všech odvětvích, včetně odvětví informačních a komunikačních technologií. Nařízení se vztahuje na „provozovatele datových center s informačními technologiemi“, která mají spotřebu energie alespoň 500 kW. Tato datová centra budou povinna sdílet určité klíčové ukazatele výkonnosti a reportovat je do připravované evropské databáze datových center do 15. září 2024, poté do 15. května 2025 a následně každý další rok. Klíčové ukazatele výkonnosti mají měřit „spotřebu energie, využití energie, nastavené teploty, využití odpadního tepla, spotřebu vody a využití obnovitelných zdrojů energie datových center“. Úplný podrobný seznam klíčových ukazatelů výkonnosti a ukazatele udržitelnosti datových center včetně metodiky výpočtu jsou uvedeny v příloze tohoto aktu. Informace sdělené do evropské databáze budou primárně k dispozici Komisi a členským státům na jejich území, zveřejňovat se budou agregované údaje. Rada EU a Evropský parlament nyní mají dva měsíce na posouzení textu a případně vyslovili své námitky.

Na závěr tohoto mixu novinek z Bruselu malá volební agitka. Ve dnech 6. – 9. června proběhnou volby do Evropského parlamentu, ve kterých se bude volit přes 700 europoslanců, kteří budou dalších pět let rozhodovat v rámci spolurozhodovací procedury také o pravidlech pro digitální svět. Jejich rozhodování, byť se nám může zdát vzdálené a zmatené, ovlivňuje fungování našich firem a našich životů. V posledních volbách bylo 61 % europoslanců „nováčků“, tedy nebyli součástí předchozího složení Evroparlamentu. Proč je důležité nehodit svůj hlas do koše? Už nyní se ví, že v rámci revize právních předpisů bude v následujícím pětiletém mandátu Evropský parlament spolurozhodovat o:

  • v roce 2024 mu přistane na stůl revize GDPR, Nařízení o teroristickém on-line obsahu, Směrnice o digitálním obsahu,
  • v roce 2025 se zahájí přezkum části Aktu o digitálních službách (DSA), Kodexu pro elektronické komunikace, DGA, Nařízení o geoblockingu,
  • v roce 2026 čeká revize směrnici o audiovizuálních službách, DMA, Nařízení o eIDAS a
  • v roce 2027 (už) revize NIS2, DSA, Aktu o kybernetické odolnosti a Nařízení DORA.

Infografika Evropské volby 2024

 

Kategorie:

Co kdyby Švejk velel válečné lodi? Zkuste si to ve World of Warships

Svět techniky - Čt, 04/11/2024 - 00:01
Do oblíbené počítačové hry World of Warships vstupuje nová postava českého velitele. Tím není nikdo jiný, než legendární a oblíbený „dobrý voják“ Švejk. Autoři se rozhodli využít jeho důvtipu a Švejk bude hráče v průběhu bitev bavit svými hláškami.

OBRAZEM: Po zkušenostech s Moskvou neponechává Litva otázku výzbroje náhodě

Svět techniky - Čt, 04/11/2024 - 00:00
Litva se stala členem obranné aliance NATO v roce 2004. Pro zajištění vlastní bezpečnosti v blízkosti nevyzpytatelného Ruska je toto členství pro tak malou zemi zásadní, což platí pro všechny tři pobaltské státy. Podívejme se prostřednictvím rozsáhlé fotogalerie na současnou výzbroj a techniku litevských ozbrojených sil.

Na méně používané dráze se potkalo několik obrů i návštěva z pouště

Svět techniky - St, 04/10/2024 - 10:13
Letiště Václava Havla využívá při tzv. západním proudění jako hlavní dráhu pro starty a přistání ranvej 06/24. Jsou ovšem případy, kdy se využívá i dráha 12/30. Třeba nutná údržba. Právě na dráze 12/30 se nám kromě provozu širokotrupých strojů podařilo zachytit i odlet jedné vzácné návštěvy.