Hosting

Přihlášení

Na českou družici ve vesmíru nahráli program, který najde hodnotné snímky

Svět techniky - 2 hodiny 57 min zpět
Brněnský startup Zaitra testuje ve vesmíru program, který díky strojovému učení analyzuje družicí pořízené snímky, vybírá ty s relevantními informacemi a výběr pošle na Zemi. Své zkušenosti využije i na misi, která má analyzovat složení blízkozemních meteoroidů při hoření v zemské atmosféře.

Nejlepší cloudová úložiště nabízí až 20 GB zdarma a pokročilé šifrování

Svět techniky - 20 hodiny 32 min zpět
Pokud hledáte bezplatné osobní cloudové úložiště, máte na výběr z řady skvělých možností. Spousta z nich vám umožní uložit několik gigabajtů dat a nemusíte utratit ani korunu. Jediné, co musíte udělat, je vytvořit si účet. Na to, co námi vybraných pět nabízí, se podíváme podrobněji.

Dakota převážela balíček diamantů, po sestřelení u břehů Austrálie zmizel

Svět techniky - 20 hodiny 32 min zpět
Na jaře 1942 uchvacují prakticky celou jihovýchodní Asii drápy japonského císařství. Jedním z cílů Japonců bylo dobýt i Nizozemskou východní Indii bohatou na nerosty. Když se obrana kolonie začala hroutit, snažili se spojenci evakuovat do Austrálie, co se dalo. A tady se začíná odvíjet náš příběh z 3. března 1942.

Armáda by mohla dostat německé obrněnce Marder a svá BVP-2 poslat Ukrajině

Svět techniky - Po, 08/15/2022 - 00:00
Válka na Ukrajině rozpoutala v Evropě velké pohyby zbraní a vojenské techniky. Některé země své starší kusy posílají na pomoc Ukrajině, jim naopak jako kompenzaci poskytují svou výzbroj velmoci. V zahraničních médiích se spekuluje, že po tancích Leopard 2 by mohla Česká republika dostat nabídku na bojová vozidla pěchoty Marder, která by provozovala do příchodu typu CV90.

Tatry na Technetu: letiště Poprad je vysoko. První linku mělo v roce 1943

Svět techniky - Ne, 08/14/2022 - 00:00
U Popradu vzniklo nejvýše položené československé dopravní letiště, jeho nadmořská výška je 718 metrů. Když se v roce 1970 stalo mezinárodním, bylo v té době jedním z pouhých tří našich letišť s tímto statusem. Popradské letiště je vzdušnou bránou do Vysokých Tater, ale je pravda, že nesrovnatelně více návštěvníků používá brány silniční a železniční.

Největší známý dinosaurus žil možná v Indii, říká odborná vědecká práce

Svět techniky - So, 08/13/2022 - 00:00
O záhadném obřím sauropodním dinosaurovi pojmenovaném Bruhathkayosaurus matleyi bylo diskutováno již mnohokrát, zejména pak po publikování odborné práce z roku 2017, která po dlouhých desetiletích vrhla alespoň trochu světla na tuto poněkud tajemnou kapitolu ve výzkumu obřích sauropodů. Přesto však některé detaily tohoto poutavého vědeckého příběhu zůstaly neobjasněny.

Tvrdých bojů proti Japoncům se účastnili i námořníci s českými kořeny

Svět techniky - So, 08/13/2022 - 00:00
Dnešní díl seriálu Češi na vlnách oceánů se věnuje především vystěhovalcům do Spojených států a jejich potomkům, se kterými se dostaneme až do války v Tichomoří. V závěru ještě otevřeme téma českých Němců ze Sudet, kteří bojovali během stejného světového konfliktu v řadách Kriegsmarine.

Před 100 lety se narodil Jakeš, symbol pádu československých komunistů

Svět techniky - Pá, 08/12/2022 - 14:04
Komunistický politik Miloš Jakeš byl jedním ze symbolů konce diktatury KSČ v Československu, ale také jedním z kolaborantských politiků událostí kolem okupace v roce 1968. Kariérní stranický pracovník vystoupal až na pomyslný vrchol žebříčku, když se v roce 1987 stal generálním tajemníkem ÚV KSČ.

ANALÝZA: Tchaj-wan v ohrožení. Neptejme se zda, ale kdy bude válka

Svět techniky - Pá, 08/12/2022 - 12:36
Uprostřed obav o budoucnost míru ve světě, na pozadí války probíhající mezi dvěma největšími armádami Evropy přistoupila komunistická Čína k sérii vojenských cvičení kolem ostrovního Tchaj-wanu, na rozmezí Východočínského a Jihočínského moře.

Letošní pozorování Perseid zkomplikuje Měsíc. Bude těsně po úplňku

Svět techniky - Pá, 08/12/2022 - 00:00
Je to asi nejpopulárnější meteorický roj z celého roku. Perseidy jsou poměrně bohaté, zvláště kolem svého maxima, a navíc spadají do období prázdnin, kdy je teplo a člověk má tak trochu víc času. Letos se však budeme muset spokojit spíš s těmi jasnějšími zástupci, které přesvítí měsíční zář.

Drsní hoši v kosmu. Nejstarší létal na šturmoviku, jiný sestřelil B-52

Svět techniky - Pá, 08/12/2022 - 00:00
První lety do vesmíru byly nebezpečné. Adepti na kosmonauty netušili, co je čeká. Výběr byl náročný a platila řada omezení. Do nejužšího výběru se dostali opravdu jen ti nejlepší. Nicméně existovaly výjimky. Pokud jste měli bojové zásluhy, dalo se leccos přehlédnout.

Krátké vlny: Zvláštní ceny aneb Proč se mění zákon?

Svět internetu - Čt, 08/11/2022 - 08:15

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo úzce zaměřenou novelu zákona o elektronických komunikacích upravující institut tzv. zvláštních cen.

Zvláštní ceny jsou jednou z dílčích univerzálních služeb, která má zajistit pro spotřebitele dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb ve stanovené kvalitě, které uspokojí přiměřené potřeby koncových uživatelů. Hezký příkladem pro pochopení, co znamená univerzální služba, je dílčí služba přístupu zdravotně postižených osob například k hlasové komunikační službě v pevném místě (včetně připojení potřebného pro využívání služby). Aby tato skupina osob se zvláštními potřebami nebyla vyloučena z možnosti používat služby elektronických komunikací, a protože nelze očekávat, že by operátoři sami o sobě přišli s komerčními nabídkami (samozřejmě mohou, ale to pak regulátor zohlední v přezkumu), má Český telekomunikační úřad pravomoc uložit poskytování této dílčí služby operátorovi, který se přihlásí do výběrového řízení. Pokud se nikdo takový nepřihlásí, může povinnost uložit operátorovi, který nejvíce splňuje dané podmínky. Do roku 2009 byly čisté náklady z poskytování univerzální služby hrazeny z fondu, do kterého přispívali všichni operátoři, po novele zákona o elektronických komunikacích jsou tyto náklady hrazeny ze státního rozpočtu.

Dílčí univerzální služba zvláštní ceny umožňuje zákonem definované skupině osob čerpat telekomunikační služby se slevou, jejíž výši stanovuje vláda nařízením. V současné době se jedná o slevu ve výši 200,- Kč měsíčně.

Do tzv. implementační novely zákona o elektronických komunikací, kterou se do českého právního řádu implementoval evropský kodex pro elektronické komunikace, měli nárok na zvláštní ceny osoby se zvláštními sociálním potřebami, které zákon definoval jako osoby zdravotně postižené. Implementační novelou byl rozšířen okruh osob, které mají nárok na zvláštní ceny, o osoby s nízkými příjmy. Tyto osoby zákon definoval jako osoby, jejíž započítatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, pokud je o jednotlivce.

Nařízení vlády, které vydala ještě stará vláda Andreje Babiše, ponechalo výši příspěvku na úrovni 200,-Kč a uložila prokazovat nárok na zvláštní ceny osobám s nízkými příjmy pomocí čestného prohlášení. Bohužel se ukázalo, že takto nastavený systém je naprosto nefunkční bez možnosti efektivní kontroly, zda osoba, která žádá a prohlašuje, že má nárok na zvláštní ceny, tento nárok skutečně má.

Úzká novela tak opravuje vymezení osob s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích s cílem zacílit poskytování tzv. zvláštních cen pro potřebné uživatele služeb elektronických komunikací tak, aby mohli využívat služby elektronických komunikací za zvýhodněných podmínek a zároveň umožnit státu efektivní kontrolu čerpání těchto zvláštních cen. Nově by tyto osoby měly být definovány jako osoba, která pobírá příspěvek na živobytí.

Novela také umožňuje Českému telekomunikačnímu úřadu uložit povinnost poskytovat zvláštní ceny i více operátorům, a to i v případě, kdy se mu „nelíbí“ předložené nabídky ve výběrovém řízení. V tom případě zákon umožňuje úřadu výběrové řízení zrušit a uložit povinnosti libovolným operátorům na trhu tak, aby bylo dostatečně zajištěno uspokojení potřeb osob se zvláštními sociálními potřebami. Při tomto postupu zákon ukládá úřadu, aby minimalizoval narušení tržního prostředí a zajistil oprávněným osobám v maximální míře možnost volby podnikatele, který poskytuje zvláštní ceny.

Lze očekávat, že po uplatňování principu regulační nepředvídavosti a nestability ze strany Českého telekomunikačního úřadu v minulosti, přijdou ze strany operátorů připomínky s cílem omezit relativní bezbřehost této pravomoci.

Pro zvýšení kontroly ze strany státu a zároveň k zamezení možného dvojího čerpání, pokud bude povinnost uložena více operátorům, povede úřad seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána a poskytována. Jeho podobu stanoví nařízení vlády.

Mezitím ve Vysočanech spustili druhé kolo veřejné konzultace k záměru uložit povinnost poskytovat zvláštní ceny. Oproti první verzi již obsahem záměru není povinnost poskytovat zvláštní (univerzální) tarif, který měl obsahovat 150 minut a 50 SMS do všech národních sítí a 2,5 GB dat při nulovém zpoplatnění ze strany oprávněné osoby. Tento nápad zvedl ze židle operátory v prvním kole konzultace a úřad od tohoto „inovativního záměru“ ustoupil.

Nově ale záměr obsahuje povinnost uplatňovat zvláštní ceny i na předplacené karty. S povinností vést seznam osob, které čerpají zvláštní ceny se v tomto případě předplacené karty stanou neanonymními, protože úřad v záměru konstatuje, že pokud operátor nebude schopen prokázat, že cenové zvýhodnění bylo poskytnuto v souladu s požadavky právní úpravy a oprávněné osobě v příslušném kalendářním měsíci, nebude mu takto poskytnutá cenová zvýhodnění uhrazena. Na druhou stranu, i přes vysokou administrativní zátěž, se zde otevírá možnost i virtuálním operátorům zúčastnit se výběrového řízení a poskytovat svým zákazníkům z řad oprávněných subjektů zvláštní ceny, jejichž čisté náklady zaplatí stát ze státního rozpočtu.

Zajímavou větu najdeme na straně čtyři konzultovaného záměru. Úřad píše, že „uložením povinnosti není dotčena možnost poskytovat oprávněným osobám, případně všem zákazníkům, další slevy či výhody na dobrovolné bázi ani tyto kumulovat s cenovým zvýhodněním, které bude poskytováno na základě uložení povinnosti.“ Chtělo by se říct slovy klasika „to nemusíte hlásit, to přece vidím“, respektive „to nemusíte přeci psát, to přeci platí i teď“. Leda by za touto větou bylo ještě nějaké pozadí. Ale to se dozvíme až po vyhlášení výsledků výběrového řízení.

Kategorie:

Ve vedrech trpí i počítače. Pět rad, jak prodloužit jejich životnost

Svět techniky - Čt, 08/11/2022 - 00:00
Teploty stoupají do spíše středomořských úrovní, lidé utíkají do stínu či ke klimatizacím, ale co elektronika? I když často vliv tepla na počítače nebo třeba herní konzole přehlížíme, nedělá jim dobře. Sepsali jsme základní rady, jak technice ulehčit.

Horkovzdušná vzducholoď je tak trochu jiný zeppelin. Víme, jak se řídí

Svět techniky - Čt, 08/11/2022 - 00:00
Česko má na svém nebi opět jeden, ne zcela běžný létající aparát lehčí vzduchu. Mladý, ale zkušený pilot horkovzdušných balonů po letech hledání toho správného stroje konečně vzlétl se svojí vlastní vzducholodí. Technet měl to štěstí, že mohl letět také.

Inflací v Německu trpělo před 100 lety i československé pohraničí

Svět techniky - St, 08/10/2022 - 00:05
Výrazné znehodnocování německé marky před 100 lety dopadalo i na československé občany, kteří v Německu pracovali. Jejich mzdy totiž po převodu na československé koruny nebyly dostatečné.

Tatry na Technetu: trojčata ze Smíchova pozvedla úroveň cestování na TEŽ

Svět techniky - St, 08/10/2022 - 00:00
Z trakčních vozidel, která se za celou dlouhou dosavadní historii tatranské elektrické železnice na dané trati objevila, musíme vyzdvihnout především elektrické jednotky řady EMU 89.0. Na konci šedesátých let přinesly tyto jednotky nový vítr do dopravní obslužnosti ve Vysokých Tatrách.

„Windows PC“ ujel vlak. MacBook s novým čipem M2 má působivou výdrž i výkon

Svět techniky - St, 08/10/2022 - 00:00
Přes dvacet hodin na jedno nabití nám v testu vydržel nový MacBook Air s procesorem M2. A jak se v testu ukázalo, v některých disciplínách nemá ve výkonu konkurenci.

Rozhovor s Denisou Binderovou (SIC): Peer-to-peer program aneb Student učí studenty

Svět internetu - Út, 08/09/2022 - 09:19

Denisa Binderová, členka Youth Panelu v rámci projektu Safer Internet Centrum Česká republika, začala v dubnu letošního roku pořádat tzv. peer-to-peer program na Gymnáziu Litoměřická v Praze, kde sama studuje předposlední ročník. Hlavní myšlenkou peer programů je zapojení odborně vzdělaných mladých lidí do preventivní činnosti a podpory vrstevníků. Peer totiž v angličtině znamená osobu, se kterou se cílová skupina může ztotožnit nejen díky shodnému věku, ale i kvůli stejnému sociálnímu postavení, podobným zkušenostem, zájmům a podobně.

Co tě přivedlo na nápad začít vést tzv. peer-to-peer program na vaší škole?

Celá myšlenka provedení programu vlastně začala díky nástěnce bezpečného internetu, kterou vytvořilo Safer Internet Centrum a plošně rozeslalo primárně do základních škol. Jednu nástěnku jsem získala i k nám. Výchovná poradkyně naší školy mě poté oslovila, jestli by nebylo možné uspořádat nějaký vzdělávací program pro ostatní spolužáky, a mě to nadchlo. Jsem zvyklá pracovat s dětmi zejména ve volnočasových aktivitách, takže formální prostředí a způsob fungování celé myšlenky jsem brala jako jedinečnou příležitost.

Měla jsi již s podobným programem nějaké zkušenosti?

Co se týče „tradičního“ pojetí peer-to-peer, tak ne. Zkušenosti jsem měla pouze s doučováním. Na naší škole se před pár lety začalo používat Talentify.me, díky kterému jsem mohla v covidové době pomáhat svým vrstevníkům s výukou.

Často však v rámci projektu Hra o klima vedu workshopy o šití a udržitelnosti. Možnost něco podobného uspořádat jsem měla i dříve v rámci naší školy. Součástí předmětu Základy společenských věd jsou i elementární znalosti z politologie. Jelikož po celou dobu svého studia na vyšším stupni gymnázia navštěvuji politické simulace, jsem se rozhodla jednu podobnou v rychlejším formátu uspořádat pro své vrstevníky. Rychlosimulace OSN nás bavila všechny a věřím, že některé mé spolužáky nadchla k dalšímu pokračování v obdobných aktivitách.

Kolik tříd a jaké ročníky jsi dosud navštívila?

Program jsem prozatím připravovala primárně pro studenty nižšího gymnázia. Vzhledem k tomu, že to bylo vše nové, rozhodla jsem se formát vyzkoušet v primě a tercii (šestá a osmá třída základní školy). Na naší škole máme, v případě osmiletého studia, dvě paralelní třídy. Program jsem tedy uspořádala ve čtyřech třídách.

Jak bys ohodnotila přístup ze strany studentů k peer-to-peer programu?

Věřím, že právě formát peer-to-peer napomohl k tomu, že jsme si celý program všichni užili. Studenti byli ochotní debatovat o tématech, která jsem otevřela. Zároveň mi trochu pomohli uvědomit si, jak velká může mezigenerační propast být. Například se jedna otázka týkala rozlišení, zda danou situaci vnímají jako kyberšikanu, či ne. Modelová situace zněla: „Někdo na zeď na Facebooku vašeho kamaráda napíše, že si o něm myslí, že je hloupý. Nepoužije ale sprostá slova.“ Načež nastalo ticho. Zjistila jsem, že tato generace již nepoužívá Facebook (na jednu až dvě výjimky) a dle jejich slov jej používají jen „boomeři“ (pozn.: boomer je označení starší generace, která má již rozdílné názory a jiný styl života). Nikdy bych nevěřila, že mohu být ve svém věku boomer. :-)

Jak ses cítila ty v roli lektorky?

Tahle role pro mě osobně nebyla úplně nová, ale unikátní pro mě byl pocit, že dělám něco ve škole, s její podporou a pro ni. Zároveň jsem vždy chtěla být učitelkou a každá taková příležitost mě utvrzuje v tom, že je to něco, co mě baví.

Nastala během programu nějaká úskalí?

V podstatě ne, možná chybějící čas. Na program jsme měli vyhrazené dvě vyučovací hodiny (2×45 minut), ale na konci bych s některými třídami mohla debatovat donekonečna. Jediné, co bylo poznat, byl rozdíl mezi jednotlivými třídami, resp. v tom, jak komunikovaly. Dvě třídy byly velmi hovorné a dokázaly spolu skvěle spolupracovat. Zbylé potřebovaly chvíli času, ale vždy byly schopné program výborně zvládnout.

Chystáš se v těchto aktivitách pokračovat i příští školní rok?

To je další z věcí, která mi na programu dělá obrovskou radost. V příštím školním roce budu maturovat a pak již nebudu tím studentem, co si procházel stejným prostředím jako oni. Podařilo se nám však sehnat čtyři studenty z budoucích kvint (1. ročník SŠ), kteří program povedou místo mě, ale s mými podklady. Věřím, že by se nám mohlo povést vytvořit tradici, která v naší škole bude fungovat co nejdéle. Samozřejmě neskrývám, že mě to trochu mrzí. Celý tento projekt je takové moje dítě, které teď pouštím do světa. Příští rok ale budu pomáhat svým „nástupcům“ ve vedení. Moc se těším na jejich nové nápady a přístupy.

Deniso, děkuji ti za zajímavý rozhovor a velmi prospěšnou činnost.

Věříme, že díky peer-to-peer programu na vaší škole přibude mnoho uvědomělých studentů, kteří se budou umět pohybovat na internetu bezpečně!

Kategorie:

KOMENTÁŘ: Obrana kupuje bezpilotního dědečka. Zda umí bojovat, nikdo neví

Svět techniky - Út, 08/09/2022 - 00:00
Po několika týdnech spekulací o tom, jaké bojové drony česká armáda nakoupí, ministerstvo obrany zveřejnilo, že půjde o typ Heron 1 izraelské státní zbrojovky IAI. Co od tohoto stroje můžeme očekávat a jaká jsou rizika tohoto nákupu?

Tanky Leopard 2 pro 21. století by měla dostat i armáda České republiky

Svět techniky - Út, 08/09/2022 - 00:00
Když se blížil konec 80. let, panoval v Německu konsenzus, že raději než zavést nový tank, bude lepší znovu hluboce modernizovat oblíbený Leopard 2. Na vrcholu studené války tedy začalo velké omlazování.