Hosting

Přihlášení

Katastrofy osobních lodí. V počtu obětí je Titanic až na čtvrtém místě

Svět techniky - So, 11/04/2023 - 01:00
Z námořních katastrof každému vytane na mysli především zkáza Titanicu, která byla ve své době námořním neštěstím největším. Ale doba pokročila. Paradoxem je, že mnohem později se největší námořní katastrofou stalo potopení lodi, která měla pouhou dvacetinu lodního prostoru Titanicu.

Zemřel astronaut, který na Apollu 13 nemohl letět k Měsíci. Misi poté ale zachránil

Svět techniky - Pá, 11/03/2023 - 13:34
V 87 letech zemřel astronaut Thomas K. Mattingly, který se proslavil svým záchranným plánem pro posádku neúspěšné třetí expedice na Měsíc, známé jako mise Apollo 13. Ředitel NASA Bill Nelson v oficiálním vyjádření prohlásil, že americký národ ztratil hrdinu.

Wordu bylo 40 let. Co mu přineslo úspěch a jaká ho čeká budoucnost

Svět techniky - Pá, 11/03/2023 - 01:00
První verze textového procesoru od Microsoftu vyšla 25. října 1983. Během svého skromného startu se postupně prosadil a stal jedním z nejpopulárnějších kancelářských aplikací vůbec. Jaké byly jeho začátky, milníky, zajímavosti a kam se bude ubírat v budoucnu?

Jak se vyvíjely uniformy na palubách letadel ČSA. Zirkony na pásku neprošly

Svět techniky - Pá, 11/03/2023 - 01:00
Uniformy jsou nedílnou součástí korporátního designu každých aerolinek, a proto se na ně už od dob počátku letectví soustřeďovala pozornost. Výběr a vystrojení velkého počtu zaměstnanců je vždy rozsáhlý proces, někdy trvající i celé roky. První dámské uniformy u Československých státních aerolinií se objevily až v roce 1937.

Další meta v AI? Naprogramovat autonomního Homera Simpsona, říká vývojář

Svět techniky - Čt, 11/02/2023 - 12:00
Čína zatím ve vývoji umělé inteligence zaostává za Západem. Přitom její technologie mohou představovat významný problém. V rukou totalitního režimu totiž může AI šířit propagandu a ovlivňovat trhy. V Rozstřelu to řekl český vývojář, který působí v Silicon Valley, Filip Dvořák. Podle něj je další metou ve vývoji umělé inteligence naprogramování autonomního Homera Simpsona.

Návody na internetu, (nejen kuchařka) sebepoškozování u dětí

Svět internetu - Čt, 11/02/2023 - 10:00

Sebepoškozování u dětí může být spojováno s různými faktory, včetně kyberšikany, závislosti na internetu a online problematického chování, jako je například posílání nahých fotografií (tzv. „sexting“). Všechny tyto aktivity mohou způsobit duševní stres a negativně ovlivnit dětskou psychiku, což nakonec může vést i k sebepoškozování, případně jiným závažným problémům s duševním zdravím.

Na internetu bohužel existují webové stránky a online komunitní platformy, kde mohou děti (a další lidé) najít návody či podněty k tomu, jak si ublížit. Stránky mohou obsahovat podrobné návody a techniky, včetně informací o tom, jak správně provádět řezy, škrábání nebo jiné formy sebepoškozování. Mohou se tam objevit i komentáře a příspěvky od lidí, kteří povzbuzují k sebepoškozování nebo dokonce k sebevraždě. Toto může posílit negativní myšlenky a chování u některých jedinců. Samozřejmě na těchto stránkách nalezneme i mýty a dezinformace o sebepoškozování, což může ovlivnit nesprávné chápání těchto problémů.

Tyto materiály mohou být nebezpečné a mohou negativně ovlivnit duševní zdraví a bezpečnost těch, kteří se snaží najít pomoc nebo řešení svých emocionálních problémů online.

I takové hlášení řeší linka STOPonline.cz a snaží se co nejrychleji takový obsah z prostředí internetu odstranit, aby minimalizovala jeho následky. Ve spolupráci s českými poskytovateli připojení k internetu se nám to daří velmi rychle a jsme rádi i za to, když je nám takový obsah nahlášen. Zabýváme se především obsahem na internetu, který zobrazuje zneužívání dětí či dětskou nahotu, ale tato problematika s tím velmi úzce souvisí.

Je důležité brát tuto problematiku vážně a jednat rychle. Pokud narazíte na takový obsah nebo máte podezření, že někdo, koho znáte, může být vystaven takovým materiálům, neváhejte se obrátit na linku STOPonline.cz.

Je důležité, aby rodiče, opatrovníci nebo vychovatelé byli pozorní a všímali si online aktivit dětí. I tím mohou přispět k vytvoření bezpečného internetového prostředí. Zde uvádím několik kroků, které můžete podniknout:

1. Monitorování online aktivit: sledujte, co vaše dítě dělá online, a snažte se být obezřetní ohledně webových stránek, které navštěvuje.

2. Otevřená komunikace: udržujte otevřenou a důvěryhodnou komunikaci s vašimi dětmi. Ptejte se na jejich online zkušenosti, ať už jsou pozitivní nebo negativní.

3. Vytvoření bezpečných pravidel: nastavte pravidla pro používání internetu, včetně toho, jaké webové stránky mohou navštěvovat. Dětem vysvětlete rizika, která online prostředí přináší.

4. Vzdělávání: učte své děti, jak rozpoznat nebezpečné nebo nevhodné obsahy a jak hledat pomoc, když narazí na problematický obsah.

5. Blokování a filtrace: můžete použít rodinné filtry a software na sledování online aktivit, které mohou blokovat přístup k nevhodným webovým stránkám.

6. Hledání profesionální pomoci: pokud máte obavy ohledně duševního zdraví vašeho dítěte, vyhledejte odbornou pomoc od psychologa nebo psychiatra, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi a mládeží.

Kategorie:

Krátké vlny: Obnova přídělů pro O2 a T-Mobile v roce 2024

Svět internetu - Čt, 11/02/2023 - 07:15

Na konci října zahájil Český telekomunikační úřad veřejnou konzultaci k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz. Přezkum omezení počtu práv je jedním z prvních kroků vedoucím k vydání přídělu, pokud přezkum ukáže, že je potřeba omezovat počet práv v daném kmitočtovém pásmu. A také prvním krokem pro obnovu přídělu v případě, kdy současnému držiteli příděl končí. V tomto konkrétním případě jsou současnými držiteli přídělů, které končí k 22. říjnu 2024, společnosti O2 a T-Mobile.

Přehled udělených přídělů a jejich platnost, zdroj ČTÚ

Přezkum musí úřad provést ve lhůtě dvou let před koncem platnosti přídělu a musí posoudit zejména:

 • nutnost zachování omezení počtu práv,
 • účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadními držiteli,
 • technické podmínky dalšího využívání,
 • zájem dosavadních držitelů,
 • fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací,
 • zachování veřejného pořádku,
 • provedení opatření v souladu s čl. 4 evropského rozhodnutí o rádiovém spektru,
 • zefektivnění využití rádiového spektra s ohledem na technologický nebo tržní vývoj,
 • potřebu zabránit závažnému narušení poskytování služeb elektronických komunikací.

Protože kmitočtová pásma 900 a 1800 MHz jsou harmonizovaná na evropské úrovni, musí ČTÚ dále posoudit:

 • zajištění účinného a efektivního využívání příslušné části harmonizovaného rádiového spektra,
 • stanovení pokrytí území a obyvatelstva bezdrátovým vysokorychlostním připojením nebo pokrytí hlavních vnitrostátních a evropských dopravních cest, včetně transevropské dopravní sítě,
 • usnadnění rychlého rozvoje nových bezdrátových komunikačních technologií a aplikací, mimo jiné uplatněním meziodvětvového přístupu,
 • plnění cílů obecného zájmu týkající se zajištění bezpečnosti života, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo obrany,
 • zajištění hospodářské soutěže.

Pokud se vám zdá, že tato dodatečná kritéria pro posouzení v podstatě duplikují kritéria z první skupiny, tak se nepletete. Úřad to vyřešil tím, že v dokumentu tato kritéria uvádí, ale odkazuje na vyhodnocení kritérií z první skupiny.

Dokument po krátkém historickém exkurzu využívání těchto pásem odkazuje na dokumenty, kterými se úřad při přezkumu řídil – jednak harmonizační dokumenty EU a CEPT (prováděcí rozhodnutí komise 2022/173 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 a 1800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii, směrnice 2009/114/ES, která změnila směrnici Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství a rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(95)03 o kmitočtových pásmech určených pro zavádění DCS 1800) a také Strategie správy rádiového spektra z roku 2015 (ale na aktualizaci ČTÚ pracuje a tento rok vyzval veřejnost o přispění nápadů, které by se do strategie mohly zahrnout).

O2 a T-Mobile potvrdili svůj zájem kmitočty nadále používat. To samé potvrdil i Vodafone (po roce 2029) a současně vyzval ČTÚ k tomu, aby v přezkumu vyhodnotil situaci, kdy společnost Vodafone má v pásu 900 MHz pouze 2×10 MHz spektra, zatímco její konkurenti 2×12,4 MHz. Na to úřad v přezkumu reaguje, že tento stav přezkoumal, ale jak O2 tak T-Mobile využívají kmitočty účelně a nelze je podezírat z hromadění spektra, jež by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.

ČTÚ se rozhodl v rámci nových přídělů stanovit nová rozvojová kritéria v obou pásmech, která se zaměřují na zlepšení geografické dostupnosti služeb elektronických komunikací. Cílem je zlepšit pokrytí obyvatelstva, zajistit rozvoj a dostupnost 5G služeb a zajistit pokrytí významných železničních a silničních koridorů službami GSM (pro zachování dostupnosti 2G technologie). Další povinnosti, které mají příděly obsahovat, se týkají povinnosti refarmingu s cílem zajistit celistvost a efektivní využívání spektrálních bloků a povinnost sdílet pasivní infrastrukturu, pokud bude vydáno takové rozhodnutí podle § 79a zákona o elektronických komunikacích.

Součástí veřejné konzultace je i znalecký posudek z dílny ČVÚT, který oceňuje nabízená práva na využívání rádiových kmitočtů včetně uložených povinností a odpovídá na zadanou otázku – jaká je cena obnovení platnosti práva využívání kmitočtového pásma 900 MHz a 1800 MHz na 15 a 20 let.

Odpověď zní: Cena jednoho MHz v kmitočtovém pásmu 900 MHz je 57,9 mil. Kč/MHz na dobu 15 let (60,1 mil. Kč/MHz na 20 let) a v pásmu 1800 MHz je cena jednoho MHz 20,8 mil. Kč/MHz na dobu 15 let, resp. 22,2 mil. Kč/MHz na dobu 20 let. Na Ministerstvu financí v Letenské už berou kalkulačku do ruky a počítají, jak si nakonec státní rozpočet polepší.

Pokud obnova proběhne podle zveřejněného přezkumu, budou nové příděly platit do 31. prosince 2044.

Kategorie:

Jak Ukrajina využívá Starlink a čím proti němu Rusko bojuje

Svět techniky - Čt, 11/02/2023 - 01:00
Když agrese Ruska vůči Ukrajině vyústila 24. února 2022 v plnohodnotnou invazi, mělo jejímu postupu pomoci také vyřazení komunikačních kanálů. Bez spojení si Ukrajinci nemohli předávat informace, navádět palbu, zkoordinovat se atd. Proto se ukrajinská vláda obrátila na Elona Muska s žádostí o pomoc.

Největší přerod sociální sítě. Jak Twitter zmizel ze scény a co teď čeká X

Svět techniky - Čt, 11/02/2023 - 01:00
Je to rok, co Elon Musk převzal sociální síť Twitter a postupně z ní vybudoval úplně novou značku X. Sociální síť se pod jeho vedením proměnila dost zásadními způsoby, v jádru je to však pořád ten starý Twitter. Co všechno se již změnilo a co síť čeká dál?

Animace v tunelech pražského metra možná půjdou i po vaší peněžence

Svět techniky - St, 11/01/2023 - 15:14
Pražský Dopravní podnik zatím mlčí, ale výroční zpráva a zahraniční projekty mnoho napovídají. Tajemné nápisy v tunelu metra na lince A, které v uplynulých dnech vzbudily pozornost cestujících, jsou nejspíše projevem finální fáze testování nového reklamního systému.

Myš je pro kočku: Weboví giganti

Svět internetu - St, 11/01/2023 - 11:10

Dosti jsem snesl na hromádku tipy pro syrové zacházení s prohlížeči, přimlouvám se tím o prostor na svou filipiku proti vývojářům, jak syrově zacházejí s námi.

Procházíte kupříkladu jistou stránkou s výběrem filmů. Efektně najíždějící plakáty, všudypřítomný pohyb… akorát jakmile se chcete zorientovat a otevřít detail filmu kolečkem myši (čili Ctrl s levým tlačítkem… čili pravé tlačítko a “Otevřít v novém tabu”), nefunguje. Budeš to ovládat, jak chceme my!

Modrý gigant

Nebo textbox Facebooku, wow, nepoužijeme <textareu>, budeme si ho implementovat po svém… ale jejda, my jsme neimplementovali správně Ctrl+C/V a občas nefunguje tlačítko Home.

Kategorie:

Rozšíření, které vám ušetří čas i nervy při prohlížení webu

Svět techniky - St, 11/01/2023 - 01:00
Jsou otravné, jsou všude a objevují se neustále dokola. Řeč je o obtěžujících oznámeních při surfování na internetu. Vyskakovací okno udělující souhlas souborům cookies mělo pomoci kontrolovat naše soukromí. Nainstalujte si toto rozšíření a nechte ho potvrzování dělat za vás.

Sentinel View report – září 2023

Svět internetu - Út, 10/31/2023 - 14:21

Na prvních stránkách zprávy vidíme, že zářijová čísla jsou velmi srovnatelná se srpnovými.

Útočníci se sídlem v Íránu opustili přední příčky našich žebříčků a vidíme, že nyní adresy ze Spojených států amerických vedou v záznamech incidentů s minipoty HTTP. Opět stoupá obliba některých portů používaných pro neznámé služby, zejména to jsou porty 33113 a 62534. Stále nevíme, co by za nimi mohlo být.

Po několika měsících se heslo 123456 vrací na první místo v horní části tabulky hesel. Během září se objevila tři hesla, která minimálně v předchozím měsíci v naší tabulce evidovaná nebyla. Heslo %users% s největší pravděpodobností nějak souvisí s MS Windows. Může to být způsobeno poškozeným skriptem, který mohl použít nějaký neznámý útočník. Vypadá to, že se stále někteří nezkušení útočníci pokoušejí používat proprietární uzavřený operační systém k provádění nekalé činnosti, ale naštěstí se jim to nedaří. Heslo ei_123 nevypadá jako nic konkrétního, ale zaznamenali jsme tendenci mezi útočníky, kteří zkoušejí nějaké jednoduché heslo v kombinaci s příponou 123. Zdá se, že útočníci si myslí, že lidé mají tendenci často porušovat bezpečnostní zásady tím, že tato čísla přidávají ke svým jednoduchým heslům. Dále heslo Zz3AEcMM vypadá docela náhodně, nicméně může být někde výchozím heslem nebo součástí nějakého úniku.

 

Kategorie:

Apple představil „strašidelně rychlé“ počítače, nejvíce vylepšil grafiky

Svět techniky - Út, 10/31/2023 - 08:54
Nové procesory M3, nové MacBooky Pro a inovovaný 24" iMac, to byly hvězdy večerního (nočního) představení novinek Apple. Nepřišlo žádné zásadní překvapení, ale zklamáni jsme nebyli.

Trojice čínských kosmonautů se po půl roce ve vesmíru vrátila na Zemi

Svět techniky - Út, 10/31/2023 - 07:15
Tři čínští kosmonauti se v úterý vrátili na Zemi po šesti měsících na palubě čínské vesmírné stanice Tchien-kung (Nebeský palác). Trojice v dobrém zdravotním stavu přistála v návratové kapsli, jejíž sestup byl zpomalen návratovým padákem. Kapsle přistála nedaleko kosmodromu Ťiou-čchüan v poušti Gobi. S odkazem na čínská státní média o tom informovaly agentury DPA a AP.

Kariéra youtubera je i není pro každého. Nadšení může střídat zklamání

Svět techniky - Út, 10/31/2023 - 01:00
Youtube dal vzniknout novému povolání. Youtubery se staly takříkajíc přes noc desítky tisíc lidí po celém světě. Jde o osvobozující a lukrativní práci snů? Může se youtuberem stát každý a snadno si vydělat velké peníze? Ano, ale má to háček.

Apple za pár hodin zřejmě představí nové počítače, mají být děsivě rychlé

Svět techniky - Po, 10/30/2023 - 14:43
Měsíc a půl po představení nových iPhonů a hodinek je před námi další Apple Event. Začne poněkud netradičně v pět hodin odpoledne „východního času“, tedy v jednu ráno středoevropského. Očekáváme nové počítače a především procesory.

OBRAZEM: F-35 současných uživatelů. Do roku 2023 si je pořídilo deset zemí

Svět techniky - Po, 10/30/2023 - 01:00
Prohlédněte si galerii bojových letounů páté generace F-35 v barvách dosavadních uživatelů. I když v tomto případě se může někomu výraz barvy příčit, neboť to bude velký nával odstínů šedi. Přesto jsou některé fotografie vskutku zajímavé, třeba snímek F-35A pořízený při testování možnosti jeho operačního nasazení z dálnice…

Byl jsem prvním cestujícím našich aerolinek, psal před 100 lety redaktor Lidovek

Svět techniky - Ne, 10/29/2023 - 00:05
„Byl jsem prvním cestujícím z Prahy do Bratislavy při prvním letu Československých státních aerolinií,“ psal ve své reportáži z 29. října 1923 redaktor Lidových novin Václav Koenig. Jak let proběhl, to nabízí další díl videoseriálu Před 100 lety.

Jak ČSA vzlétly k nebesům. Příběh z pravěku svého času slavné firmy

Svět techniky - Ne, 10/29/2023 - 00:00
V pondělí 29. října 1923 otevřely Československé státní aerolinie letem s jedním cestujícím svou první linku Praha–Bratislava. První letadla této společnosti vznikla adaptací cvičných a pozorovacích dvouplošníků Aero A.14 s otevřenými kokpity. Pro cestující byl let velkým dobrodružstvím, které začínalo už soukáním se do letecké kombinézy.